Nasze publikacje

Najnowsze


Artykuł dodał(a) Ewa Kwiecińska, wtorek 21-grudzień-2016

Środowisko a firma - czy da się to pogodzić?
Na wstępie zadajmy sobie pytanie: Po co wdraża się systemy zarządzania w firmach? Odpowiedź na to pytanie będzie łatwiejsza gdy oprzemy się o konkretny, działający system.

Takim jest system IFS.

Współczesne firmy, nawet średniej wielkości, prowadzą działalność obejmującą wiele krajów, a często cały świat. IFS Applications wspiera działalność w wielu językach, walutach i systemach miar, co jest niezwykle pomocne w zarządzaniu. Systemy zarządzania zapewniają wsparcie głównych procesów takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, kontrolą zapasów oraz konkretnych projektów w różnych częściach przedsiębiorstwa, także filiach poza granicami kraju. To powoduje niezwykłe uelastycznienie sposobu zarządzania z różnych miejsc w tym samym czasie.
Inne charakterystyczne cechy, które wyróżniają zintegrowane systemy zarządzania to na przykład: wielomodułowość, brak kosztów administracji, jednorazowe wprowadzanie danych a następnie jedynie ich aktualizacja, bezpieczeństwo systemu, brak kosztów zakupu sprzętu i jego modernizacji.

Niezwykle ważną cechą dobrych systemów zintegrowanych jest wsparcie obsługi systemów podatkowych rozwijających się gospodarek na całym globie oraz organizację kompleksowego zarządzania wdrożeniami o zasięgu globalnym.

Jednym z ważnych elementów systemu zarządzania jest System Zarządzania Środowiskowego. Zawiera on strukturę organizacyjną, planowanie oraz środki potrzebne do tworzenia, wdrażania i zarządzania w taki sposób, by uwzględniać problemy środowiska w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Obejmuje on specjalistyczne narzędzia minimalizujące szkodliwe działanie zakładu na środowisko, co w efekcie daje pozytywne efekty tak dla samego środowiska, jak i przedsiębiorstwa. Przykładem takim może być IFS Food.

Bardzo często, zwłaszcza w ostatnich czasach, poprawia się wizerunek firmy troszczącej się o środowisko i zdrowie pracowników, co przekładać się może na konkretne korzyści ekonomiczne oraz umocnienie pozycji firmy na rynku.

Fotorelacja


biznes
ekonomia
przedsiębiorstwa