Nasze publikacje

Najnowsze


Artykuł dodał(a) Ewa Kwiecińska, czwartek 10-sierpień-2018

Outsourcing księgowy i doradztwo podatkowe
Rachunkowość każdej firmy powinna być prowadzona przez specjalistę z zakresu księgowości.

Tylko wtedy istnieje pewność, że wszystkie czynności będą dokonywane zgodnie z prawem.
Duże znaczenie ma fakt, że polityka fiskalna państwa zmierza do uszczelnienia systemu podatkowego. Sprawia to, że przedsiębiorcy poddawani są regularnym kontrolom ze strony Urzędu Skarbowego. Warto wskazać, że jedynie księgi, które są prowadzone przez rachmistrzów, spełniają wszelkie ustawowe wymagania, które podlegają ciągłym i diametralnym zmianom. 
Usługi outsourcingu księgowości czy doradztwa podatkowego przeznaczone są dla przedsiębiorców, którym zależy na profesjonalizmie. Wszelkie czynności prawne związane z podatkami oraz rachunkowością dokonywane są przez certyfikowanych księgowych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży. Jednocześnie nie są oni zatrudniani przez przedsiębiorcę, ale przez biuro rachunkowe. Pozwala to na znaczne oszczędzenie kosztów. 
Warty uwagi jest fakt, że inaczej wygląda również rozkład odpowiedzialności. Księgowy odpowiedzialny jest jedynie w ramach konkretnego biura rachunkowego. Nie podlega natomiast firmie, której księgowość prowadzi. Pozwala to na stworzenie sytuacji niezależności od obsługiwanego podmiotu. 
Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym na stronie http://bramorski.com/podatki/doradztwo-podatkowe/

Profesjonalny outsourcing księgowy obejmuje nie tylko prowadzenie ksiąg oraz ewidencji, ale również audyt księgowy oraz inne czynności, które zostaną zlecone do wykonania przez konkretnego przedsiębiorcę. Warto wskazać, że takie usługi są stosunkowo tanie i jednocześnie cechują się wysoką jakością. Taki stan rzeczy sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z oferty biur rachunkowych.

Fotorelacja


usługi
outsourcing
księgowości
podatki
doradztwo