Nasze publikacje

Najnowsze


Artykuł dodał(a) Maciej Lisowski, czwartek 25-styczeń-2018

Odzież ochronna
Każdy pracodawca zatrudniający pracowników na stanowiskach, które wymagają szczególnej higieny lub przy pracach, które mogą doprowadzić do zabrudzenia lub zniszczenia odzieży pracownika zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, a jeżeli nie jest to możliwe to czyszczenie i wymiana odzieży roboczej leży w gestii pracodawcy. 
W innym przypadku pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników. W związku z tym warto, aby każda firma produkcyjna korzystała z usług firm zajmujących się dostarczaniem i praniem odzieży roboczej, a jeżeli taka firma nie funkcjonuje w pobliżu to powinien skorzystać z usług takiej firmy jak pralnia chemiczna. 
W przypadku niektórych zawodów oddanie odzieży do prali chemicznej jest wręcz narzucone przez ustawodawcę. Dotyczy to szczególnie zawodów, które maja styczność z promieniowaniem oraz odpadami medycznymi, a także wiele innych wymienionych w przepisach. Jeżeli jednak zakład pracy zwolniony jest z konieczności prania odzieży swoim pracownikom, a jednocześnie decyduje się na wypłatę ekwiwalentu za pranie, to kontakt z pralnią chemiczną również okaże się pomocny.
Podczas ustalania wysokości ekwiwalentu za pranie, należy bowiem uśrednić ceny prania odzieży , które uzależnione są od cen oddania odzieży do pralni lub kosztu zakupu proszku do prania, zużycia wody czy energii. Błędnie oszacowany koszt ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej może wiązać się z uzyskaniem dodatkowego przychodu po stronie pracownika. Reasumując oddawanie odzieży roboczej do pralni jest znacznie bezpieczniejsze.

Fotorelacja


pralnia chemiczna
czyszczenie i wymiana odzieży roboczej