Nasze publikacje

Najnowsze


Artykuł dodał(a) Ewa Kwiecińska, piątek 20-marzec-2015

Jakie czynniki wpływają na kursy walut?
Osoby zainteresowane rynkiem walutowym mogą zaobserwować, że wartość każdego pieniądza zmienia się w czasie, czego odzwierciedleniem są kursy walut.

Co w największym stopniu wpływa na notowania walutowe? Sprawdźmy to.

CZYNNIKI EKONOMICZNE
Bezpośredni wpływ na kursy walut ma cały szereg czynników ekonomicznych, a podstawowym z nich jest relacja popytu do podaży. W warunkach polityki kursów płynnych, przyjętej przez większość krajów rozwiniętych i rozwijających się, państwo nie dokonuje zbyt częstych ingerencji na rynkach walutowych. W tej sytuacji na notowania walut, w największej mierze, wpływają wydarzenia gospodarcze. Z ważniejszych czynników ekonomicznych, które w krótkiej lub w długiej perspektywie wpływają na kurs waluty, warto wspomnieć o poziomie stóp procentowych. Już sama zapowiedź ich wzrostu powoduje wzrost zapotrzebowania na krajową walutę, co skutkuje jej umocnieniem. Z kolei spadek stóp procentowych, lub sama jego zapowiedź, zawsze przynosi odwrotny skutek.
Równie duże znaczenie ma także inflacja. Wzrost krajowych cen, w dłuższej perspektywie, skutkuje zmniejszeniem eksportu. Partnerzy handlowi importują mniej, potrzebują zatem mniej waluty, co w warunkach stabilnej podaży skutkuje jej osłabieniem.
Inne czynniki ekonomiczne, które wpływają na notowania walut, to m.in. tempo wzrostu gospodarczego i stopa bezrobocia.

WYDARZENIA POLITYCZNE I NASTROJE SPOŁECZNE
Nie należy zapominać, że kursy walut kształtowane są nie tylko czynnikami ekonomicznymi. Na notowania bezpośredni wpływ mają również wydarzenia polityczne i społeczne w danym kraju. Dlaczego? Ponieważ każde z nich, w dłuższej lub w krótszej perspektywie czasu, niesie ze sobą pewne konsekwencje ekonomiczne. Przykładem może być tu zeszłoroczna aneksja Krymu i sankcje gospodarcze, które Unia Europejska nałożyła na Rosję.

Fotorelacja


biznes
finanse
przedsiębiorstwa